Dasar Privasi

Owen Mumford Limited (“kami”) berkomited untuk melindungi dan menghormati privasi anda.  Kami akan mengekalkan data anda yang diperolehi melalui lawatan anda ke tapak web di www.owenmumford.com ( “Tapak web”). Data ini mungkin:

 • data tanpa nama yang kami kumpulkan melalui kegunaan “kuki”, pengumpulan dan penggunaan yang ditadbir oleh dasar
  kuki kami yang dapat anda baca dengan klik di sini; atau
 • data peribadi, pengumpulan kami dan penggunaannya ditadbir oleh Dasar ini.

Sila baca yang berikut dengan teliti untuk memahami pandangan dan amalan kami berhubung dengan data peribadi dan cara kami mengendalikannya serta berkenaan kuki. Dengan menggunakan Tapak web, anda menerima dan bersetuju dengan amalan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini dan Dasar Kuki kami, juga dengan Terma & Syarat Tapak web kami.

Jika anda belum membaca Terma & Syarat Tapak web kami, sila bacakannya dengan klik di sini.

Untuk tujuan Akta Perlindungan Data 1998 ( “Akta”), pengawal data ialah Owen Mumford Limited. Kami didaftar di United Kingdom di bawah nombor syarikat 01257871 dan pejabat pendaftaran kami di Brook Hill, Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU. Kami ialah VAT berdaftar di bawah nombor GB195 9293 07.

Maklumat yang Boleh Kami Kumpulkan daripada Anda

Kami boleh mengumpul dan memproses data anda yang berikut:

 • maklumat yang anda berikan melalui pengisian borang pada Tapak web atau menghubungi kami menggunakan butiran
  hubungan yang diberikan pada Tapak web. Maklumat ini boleh termasuk nama, alamat, tarikh lahir, alamat e-mel anda
  dan sebarang maklumat lain yang anda sediakan kepada kami semasa menghubungi kami bagi apa-apa sebab yang lain;
 • rekod surat-menyurat anda (jika anda) dengan kami; dan
 • butiran lawatan anda ke Tapak web termasuk, tetapi tidak dihadkan ke, data trafik, data lokasi, weblog dan data komunikasi yang lain.

Alamat IP dan Kuki

Kami mungkin mengumpul maklumat berkenaan dengan komputer anda, termasuk alamat IP anda yang tersedia, sistem operasi dan jenis pelayar, untuk pentadbiran sistem dan analisis statistik. Ini merupakan data statistik berkenaan tindakan dan gaya pelayaran pengguna kami, serta tidak mengenal pasti sebarang individu. Kami juga mungkin menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat berkenaan cara pelawat menggunakan tapak kami, mengikut dasar kuki kami yang dapat anda bacakan dengan klik di sini.

Whoisvisiting.com mengenal pasti syarikat yang melawati tapak web kami menggunakan alamat IP pelawat kami. Jika alamat IP anda sepadan dengan salah satu daripada yang dipautkan ke perniagaan kami, jadi lawatan anda akan direkod sebagai lawatan daripada perniagaan anda. Ini membolehkan kami menganalisis lalu lintas pelawat ke tapak web kami dengan lebih baik bagi asas perniagaan ke perniagaan dan membolehkan kami menyediakan peningkatan pengalaman keseluruhan bagi anda dan perniagaan anda.

Gabungan Kami

Owen Mumford merupakan organisasi dan syarikat global dalam kumpulan kami (“Gabungan”) yang boleh berkongsi sumber demi mencapai kecekapan perniagaan. Contohnya, Gabungan boleh berkongsi pelayan yang dihos untuk storan data mereka. Begitu juga, data peribadi boleh juga dikongsi antara Gabungan untuk mencapai matlamat seluruh organisasi (contohnya, menghantar komunikasi yang bersesuaian kepada profesional perubatan di seluruh dunia). Oleh itu, kami mungkin mengongsikan maklumat peribadi anda dengan Gabungan kami dari masa ke semasa. Dengan menghantarkan data peribadi anda, anda bersetuju untuk mengongsikannya.

Di Manakah Kami Menyimpan Maklumat Peribadi anda

Semua maklumat yang anda sediakan kepada kami disimpan pada pelayan keselamatan kami atau Gabungan kami ataupun pada pelayan pembekal perkhidmatan pengehosan masing-masing kami. Kami mungkin mengubah pembekal perkhidmatan pengehosan dari masa ke semasa dan pelayan kami mungkin ditempatkan di luar EEA. Berdasarkan di atas, maklumat anda yang kami kumpulkan mungkin dipindahkan dan disimpan di destinasi di luar EEA. Ia mungkin juga diproses oleh kakitangan yang dikendalikan di luar EEA yang bekerja dengan kami atau untuk salah sebuah Gabungan ataupun pembekal kami. Kakitangan sedemikian mungkin terlibat dalam, antara yang lain, menjalankan perkhidmatan pemasaran dan CRM atau penyediaan perkhidmatan sokongan kepada kami. Dengan menghantarkan data peribadi anda, anda bersetuju dengan pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan ini.

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak selamat sepenuhnya. Walaupun kami akan menggunakan ikhtiar yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke Tapak web dan sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri. Setelah kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri-ciri keselamatan yang sesuai untuk cuba menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 Kegunaan Buatan Maklumat

 Kami (dan Gabungan kami di mana berkenaan) menggunakan maklumat anda dengan cara yang berikut:

 • untuk memastikan kandungan dari Tapak web dipamerkan dalam cara yang paling berkesan bagi anda dan komputer anda;
 • untuk berhubung dengan anda dan untuk menjawab sebarang pertanyaan yang mungkin anda soalkan melalui tapak web kami;
 • untuk menjalankan tanggungjawab kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat di antara anda dan kami; dan
 • untuk menyediakan anda maklumat mengenai produk atau perkhidmatan yang anda mintakan atau yang kami rasa dapat
  menarik minat anda di mana anda telah bersetuju untuk dihubungi bagi tujuan tersebut.

Kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar ini, kami tidak menjual, mendagangkan atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga dan tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pengiklan pihak ketiga.

Anda mempunyai hak untuk meminta agar tidak memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran. Biasanya kami akan memaklumkan anda (sebelum mengumpul data anda) jika kami berhasrat menggunakan data anda untuk tujuan tersebut dan sama ada meminta keizinan anda atau dibenarkan oleh undang-undang, memberikan peluang untuk anda menarik diri. Anda boleh menggunakan hak anda untuk menghalang pemprosesan tersebut dengan menghubungi kami di info@owenmumford.co.uk atau klik “buang langganan” pada sebarang e-mel pemasaran kami yang anda terima.

Pendedahan Maklumat Anda

 Selain daripada Gabungan kami, kami dan Gabungan kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga:

 • yang memberikan kami perkhidmatan hosting;
 • yang memberikan kami perkhidmatan pengurusan perhubungan pelanggan pemasaran dan;
 • yang menyediakan kami dengan logistik dan perkhidmatan kepuasan;
 • jika kami atau sebahagian besar daripada aset kami dibeli oleh pihak ketiga, di mana data peribadi yang kami
  ada
  yang berkenaan dengan pelanggan kami akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan;
 • jika kami diwajibkan untuk mendedahkan atau berkongsi data peribadi anda dalam mematuhi sebarang obligasi undang-undang
  ataupun untuk menguatkuasakan atau memohon Terma Perkhidmatan Tapak web ataupun apa-apa terma serta perjanjian yang lain.

Hak Anda

 Anda mempunyai hak untuk meminta agar tidak memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran. Biasanya kami akan memaklumkan anda (sebelum mengumpul data anda) jika kami berhasrat menggunakan data anda untuk tujuan tersebut. Anda boleh menggunakan hak anda untuk menghalang pemprosesan tersebut dengan menghubungi kami di info@owenmumford.co.uk.

Akta ini memberikan anda hak untuk mencapai maklumat anda. Hak anda untuk mencapai boleh digunakan mengikut Akta ini. Sebarang permintaan akses mungkin tertakluk kepada bayaran sebanyak £10 bagi menampung kos kami dalam menyediakan anda dengan butir-butir maklumat anda yang kami simpan.

Pihak Ketiga

Tapak web ini mungkin mengandungi pautan ke dan dari tapak web rangkaian rakan kongsi, pengiklan atau pihak ketiga kami yang lain, termasuk pautan ke tapak media sosial yang dianjurkan oleh pembekal pihak ketiga seperti LinkedIn, Facebook, Twitter, Google dan YouTube. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana tapak web ini, sila ambil perhatian bahawa tapak web ini dikendalikan oleh pihak ketiga dan mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang mengawal sebarang penggunaan data peribadi yang anda hantarkan melalui tapak web tersebut.  Kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti penggunaan data peribadi anda oleh pihak ketiga ataupun di bawah atau berkaitan dengan dasar-dasar privasi itu. Sila semak dasar-dasar tersebut sebelum anda menghantarkan sebarang data peribadi melalui tapak web tersebut.

Perubahan Dasar Privasi dan Kuki kami

 Sebarang perubahan yang mungkin dalam Dasar Privasi kami pada masa depan akan dipaparkan di halaman ini dan di mana sesuai, memaklumkan anda melalui e-mel. Anda perlu memastikan bahawa anda menyemak halaman ini dari semasa ke semasa.

 Hubungi Kami

 Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai bahan yang terdapat pada tapak web ini ataupun sebarang soalan atau komen mengenai Dasar Privasi kami, sila hubungi kami di info@owenmumford.co.uk atau dengan merekodkan penghantaran ke alamat pos kami di Brook Hill, Woodstock, Oxford, OX20 1TU, United Kingdom atau gunakan borang “Hubungi” pada Tapak web dengan klik di sini.