Kumpulan Pemandu Alam Sekitar Owen Mumford menunjukkan kepimpinan ke arah karbon sifar pada masa depan

December 15, 2016 |

Kumpulan Pemandu Alam Sekitar Owen Mumford menunjukkan kepimpinan ke arah karbon sifar pada masa depan

 Kumpulan Pemandu Alam Sekitar Owen Mumford (ESG) yang bermula pada tahun 2014 dan pada mulanya ditugaskan untuk memberi tumpuan kepada tenaga, memandangkan kos dan hasil pengeluaran karbon yang besar daripada proses industri yang diperlukan dalam pembuatan produk.

Semenjak konsep ESG dimulakan, ia telah melaporkan banyak kejayaan, bermula dengan kempen ‘Power Down’. Kempen ini menyaksikan Owen Mumford melekatkan poster Tabiat Karbon di sekitar tapak untuk menggalakkan perubahan tingkah laku untuk mematikan peralatan elektrik yang tidak digunakan.

Baru-baru ini, Owen Mumford bekerjasama dengan perusahaan sosial Hub Karbon Rendah, dan menandatangani perjanjian yang memerlukan pemasangan papan solar (panel solar) pada kedua-dua tapak Woodstock dan Chipping Norton. Dengan ini, Owen Mumford ditetapkan untuk mengelak 66 tan CO2 setiap tahun dengan menggunakan kuasa bersih untuk operasi perniagaannya.

100kW papan solar telah dihidupkan pada Januari 2016 di tapak Cotswold dan diikuti dengan 41kW lanjutan yang dipasang di Woodstock pada bulan Mac. Greg Webster, Kumpulan Pemandu Alam Sekitar, Owen Mumford berkata tentang pemasangan tersebut, “Faedah bagi initiatif ini telah memberi kesan yang meluas terhadap masyarakat. Sifat model perniagaan Hub Karbon Rendah bermakna Owen Mumford juga menjadi faktor sokongan pelancaran kuasa diperbaharui masyarakat kepada sekolah, dewan gereja dan pusat masyarakat di seluruh Oxfordshire. Perjanjian ini mempunyai potensi untuk mengurangkan pelepasan karbon Owen Mumford dengan anggaran 1,320 tan metrik dalam kehidupan dengan syarat perjanjian 20 tahun.

Walaupun papan solar bermanfaat dalam menjimatkan kos elektrik dan mengurangkan pelepasan, malangnya kita tidak mampu membekalkan semua keperluan elektrik syarikat daripada pemasangan di tapak. Oleh itu, bermula November 2016, Owen Mumford telah menandatangani perjanjian yang membolehkan majoriti sumber luaran elektrik UK kami perlu dibekalkan dari 100 peratus sumber yang boleh diperbaharui untuk seumur hidup kontrak tersebut. Berdasarkan audit ESOS (Skim Peluang Simpanan Tenaga) baru-baru ini bagi tenaga dan pengangkutan Owen Mumford yang berdasarkan pelepasannya, ia berpotensi untuk mengurangkan jumlah pelepasan karbon di kawasan yang dikaji selidik dengan jumlah yang agak besar.”

Audit luaran seperti ESOS berlaku dalam kombinasi dengan audit tenaga dalaman yang tetap dan akan memastikan bahawa Owen Mumford terus mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak diperlukan. Owen Mumford dengan bangganya bertemu dengan ketua Tanggungjawab Sosial Korporatnya dan menunjukkan kepimpinannya ke arah masa depan sifar karbon seperti yang terkandung dalam Perjanjian iklim COP21 (dirundingkan di Paris November lalu).