Profesional Penjagaan Kesihatan kod amalan

Owen Mumford komited kepada kerjasama etika dengan profesional penjagaan kesihatan dan organisasi penjagaan kesihatan untuk memastikan pembangunan produk yang berjaya, menyokong penyelidikan perubatan dan berkongsi pengalaman klinikal dengan pengguna produk. Owen Mumford berusaha memastikan bahawa interaksi dengan profesional/organisasi penjagaan kesihatan memenuhi undang-undang dan peraturan industri secara konsisten.

Dasar berikut ialah garis panduan global yang menyeluruh, namun garis panduan industri serantau harus dipertimbangkan bersamaan dengan Dasar ini. Sekiranya berlaku konflik di antara Dasar Global ini dan undang-undang serta peraturan serantau, peraturan yang lebih ketat akan digunakan.