Owen Mumford merupakan peneraju global dalam reka bentuk dan pembuatan peranti perubatan.

Wawasan daripada pelanggan-pelanggan kami dan pakar klinikal memandu kami untuk terus meneroka cara-cara terbaru bagi meningkatkan rangkaian produk kami yang sedia ada dan meluaskan portfolio produk kami. Sebagai sebahagian daripada proses pembangunan produk baru, kami membangunkan dan memperoleh teknologi baru yang membolehkan kami untuk membina produk yang inovatif dan mereka bentuk penyelesaian. Proses ini menghasilkan harta intelek yang digunakan di seluruh rangkaian produk kami.

Hak harta intelek seperti hak cipta, hak reka bentuk, cap dagangan, paten dan lain-lain boleh didapati di laman web owenmumford.com yang menjadi hak milik Owen Mumford (atau mana-mana yang menjadi satu lagi pemilik yang sah).

Laman ini bertujuan untuk berkhidmat sebagai notis kepada semua hak-hak harta intelek semasa yang dimiliki oleh Owen Mumford atau dilesenkan kepada Owen Mumford.

Keluarga paten berlesen:


Abbott SF

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1651110B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 and KR101262369B1.

EP1171036B1 (validated in France, Germany, Italy, Spain, Sweden and the United Kingdom) and JP4579480B.


Autolet Impression

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1171036B1 (validated in France, Germany, Italy, Spain, Sweden and the United Kingdom) and JP4579480B.


 

Unistik 3 – Gentle

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 dan US8,425,547B2.

EP1651110B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 dan KR101262369B1.

EP1171036B1 (disahkan di Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom) dan JP4579480B.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C dan CA2389651C.Unistik 3 – Comfort

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 dan US8,425,547B2.

EP1651110B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 dan KR101262369B1.

EP1171036B1 (disahkan di Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom) dan JP4579480B.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C dan CA2389651C.Unistik 3 – Normal

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 dan US8,425,547B2.

EP1651110B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 dan KR101262369B1.

EP1171036B1 (disahkan di Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom) dan JP4579480B.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C dan CA2389651C.Unistik 3 – Extra

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 dan US8,425,547B2.

EP1651110B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 dan KR101262369B1.

EP1171036B1 (disahkan di Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom) dan JP4579480B.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C dan CA2389651C.Unistik 3 – Neonatal

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 dan US8,425,547B2.

EP1651110B1 (disahkan di Perancis, Jerman dan United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 dan KR101262369B1.

EP1171036B1 (disahkan di Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom) dan JP4579480B.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C dan CA2389651C.Unifine Pentips Plus

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP2015809B1 (disahkan di Republik Czech, Denmark, Perancis, Jerman, Ireland, Itali, Poland, Switzerland, United Kingdom), GB2437923B, CN101443062B, JP5334839B2, RU2446835C2, US2010063457, IN9621/DELNP/2008

GB2499735A, EP2790749A1, CN103998074, JP2015504703A, MX2014007237A, US2015119818A1Uniguard

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1744799A1

Berikut merupakan reka bentuk berdaftar atau paten reka betuk yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

Paten reka bentuk AS 553,737, Reka Bentuk Komuniti Berdaftar Eropah 000420922-0001Autolet Impression

Berikut merupakan reka bentuk berdaftar atau paten reka betuk yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

Reka bentuk berdaftar UK 3010176, Reka Bentuk Komuniti Berdaftar Eropah 4000050273-0001, paten reka bentuk AS 496,101OneTouch SureSoft – Gentle

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 and US8,425,547B2.

EP1651110B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 and KR101262369B1.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C and CA2389651C.OneTouch SureSoft – Regular

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 and US8,425,547B2.

EP1651110B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 and KR101262369B1.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C and CA2389651C.OneTouch SureSoft – Dual

Berikut merupakan paten sementara yang menunggu atau paten yang diluluskan terpakai bagi produk ini:

EP1610682B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), KR101052423B1, JP4547376B2, BRP10407945B1, AU2004218870B2 and US8,425,547B2.

EP1651110B1 (validated in France, Germany and the United Kingdom), US7,972,349B2, JP5265870B2 and KR101262369B1.

US6,764,496B, US8,034,069, US8,353,924, US8,814,896, US2015/0039006, HK1055234, JP5154725B, CN1204851C and CA2389651C.


Tarikh terakhir dikemaskini: 22/06/2017