Menggabungkan kaji selidik, kepakaran reka bentuk dan kecemerlangan kejuruteraan bertaraf dunia untuk mencipta produk yang memperbaiki kehidupan dan mengurangkan kos penjagaan kesihatan